ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Integrated Reading and Writing on February 27th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2564,12:30  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร การออกแบบกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม(2) 中学汉语课堂活动设计(2)on February 28th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,19:27  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Methodology and Activities for Thai High School on February 20th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,16:22  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Learning Development Activities for Kindergarten on February 13th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,20:12  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Exploring Listening and Speaking on February 13th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,20:10  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Online Classroom on February 6th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,20:04  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Reading for Comprehension on February 6th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,20:02  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร การออกแบบกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กประถม (2) 小学汉语课堂活动设计(2) on January 31st, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,20:00  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Building Grammar Skills and Vocabulary on January 30th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,19:58  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร Essential Skills in English on January 23rd, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,19:57  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..