ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนัก 29-32 กก. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเทพทัต แซ่เตียว ชั้น ป.4/1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,10:05   อ่าน 434 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 23rd The Mall Swimming Cup 2017
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญ์ภัคร์ มูลประเสริฐ ชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,10:03   อ่าน 415 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ถ้วยชนะเลิศ 9 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ 23rd the Mall Swimming Cup 2017
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุษามณี ช่อทอง ป.4/1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,09:59   อ่าน 463 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทอง 9th Kasetsart University Championshipรุ่น รุ่่นอายุ 9-14 ปี น้ำหนัก 27-29 ก.ก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเทพทัต แซ่เตียว ชั้น ป.4/1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,09:54   อ่าน 385 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยภาค กรุงเทพฯ เพื่อคัดเป็นตัวแทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุษามณี ช่อทอง ป.4/1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,09:48   อ่าน 419 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ได้รางวัล 4 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi Swimming Cup 2017
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุษามณี ช่อทอง ป.4/1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:27   อ่าน 446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 3 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง การว่ายน้ำ Nonthaburi Swimming Cup 2017
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญ์ภัคร์ มูลประเสริฐ ชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:23   อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันว่ายน้ำระหว่างนักเรียน สตรีทั่วประเทศ การว่ายน้ำ "เบญจาสีติ" ครั้งที่ 24
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญ์ภัคร์ มูลประเสริฐ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:16   อ่าน 474 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน รางวัลอันดับ 2 ประเภทกบ 100 เมตร รุ่น 11 ปี การว่ายน้ำ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุษามณี ช่อทอง ป.4/1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:14   อ่าน 445 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : นางสาวสิริกร บุญทรงธรรม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,11:04   อ่าน 447 ครั้ง