ข่าวประชาสัมพันธ์
Soft Skills-เสริมทักษะชีวิต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning New Normal)
" Imagination is more important than knowledge." - Albert Einstein.
"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" 

" ...More than knowledge is Self-Discovery."
"..ยิ่งกว่าความรู้ คือ การค้นพบ ตนเอง"

"Saint Smart Star Academy"


Learning New Normal-เรียนรู้วีถีใหม่

Back to school
 

Music - the favortite song Skills
 

Cover Dance / Sing Practice
 

Coding Thailand -The Inspiration
 

O-net ภาษาอังกฤษ ป.6
 

O-net ภาษาอังกฤษ ม.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 831 ครั้ง