ภาพกิจกรรม
พัฒนาระบบงานวิชาการและคุณภาพการจัดการศึกษา
ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ได้จัดการอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบงานวิชาการและคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง 
ในระหว่างวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคารเซนต์ไมเกิ้ล
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา


โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,10:02   อ่าน 1013 ครั้ง