ภาพกิจกรรม
Service Excellence บริการเป็นเลิศ
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ได้จัดอบรม Service Excellence: บริการเป็นเลิศเหนือความคาดหวัง
โดย โค้ช: แหม่ม วิทยากรมืออาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างมีความสุข
ในการให้บริการด้วยหัวใจยิ่งๆ ขึ้น 

"ย.ท.ว." ยิ้ม ไหว้และทักทาย ..หัวใจการบริการ

"คิดบวกชีวิตดี คิดดีชีวิตเปลี่ยน.." โค้ชแหม่ม

เครดิตภาพ : ขอขอบคุณภาพข่าว จากแฟนเพจ โค้ช:แหม่ม
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2561,10:33   อ่าน 2793 ครั้ง